Kontakty

EnCor Funds SICAV, a.s.
Michaela Bubeníková
Péče o klienty
Údolní 1724/59
147 00 Praha 4
Tel: +420 230 234 112
info@encorfunds.com
IČO: 06760295
Zápis v rejstříku: B 23196 vedená u Městského soudu v Praze
AVANT investiční společnost, a.s.
Adam Juřica
Ředitel správy majetku fondu
Rohanské nábřeží 671/15
186 00 Praha 8
Tel. +420 736 237 519
jurica@avantfunds.cz

Máte zájem investovat?

Nechte nám na sebe kontakt a my se Vám ozveme.

Kontakty

EnCor funds SICAV, a.s.
Michaela Bubeníková
Péče o klienty
Údolní 1724/59
147 00 Praha 4
Tel: +420 230 234 112
info@encorfunds.com
AVANT investiční společnost, a.s.
Adam Juřica
Director of Fund Asset Management
Rohanské nábřeží 671/15
186 00 Praha 8
Tel. +420 736 237 519
jurica@avantfunds.cz

Máte zájem investovat?

Nechte nám na sebe kontakt a my se Vám ozveme.

EnCor Funds SICAV, a.s., investiční fond s proměnným základním kapitálem, je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu §272 zákona č.240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou, nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/ nebo www.encorfunds.com.V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.
GDPR Důležité informace