EnCor Funds

Klíčové parametry

Cílený výnos

3 - 4% p.a.

Objem aktiv

192 mil CZK

Ziskové měsíce

11/11

Proč investovat do našeho fondu?

Stabilní výnos


Strategií fondu je investovat do dluhopisů a jiných dluhových nástrojů s cílem pravidelného zhodnocování pří nízkém riziku.

Fond dodržuje přesná pravidla pro řízení rizik srovnatelná s bankovní metodikou. Každá investice podléhá detailní úvěrové analýze i následnému monitorování.

Nízkou volatilitu dokumentuje vývoj ceny akcie, která ve všech měsících od založení zaznamenala kladné zhodnocení. Pro individuálního investora je navíc výnos, v případě držení akcie déle než tři roky, plně osvobozen od daně z příjmů.

Cena investiční akcie

Vítězství nad inflací

Profil fondu umožňuje investovat do finančních instrumentů, které nejsou dostupné běžným investorům, včetně neveřejných privátních emisí s atraktivním úrokem. Díky tomu dosahuje výnosu nad úrovní inflace i bankovních vkladů.

Portfolio fondu tvoří převážně krátkodobé dluhopisy a instrumenty s variabilním úrokem. Tím dochálí automaticky k nárůstu výnosu v případě zvyšování korunových úrokových sazeb.

Comparison

Zkušený tým

Lubor
Lubor Žalman
Zakladatel fondu, předseda investičního výboru

Přes 20 let zkušeností v bankovnictví a finančních institucích

Generální ředitel Raiffeisenbank a.s. ve 2004-2013

Investiční ředitel a manažer dluhopisového portfolia v Komerční bance

Mark
Mark Robinson
Portfolio manažer, člen investičního výboru

Globální analytik a asset manažer

Osm let portfolio manažer fondů JP Morgan Fleming v Londýně

Analytik kapitálových trhů v CAIB, Unicredit a Wood&Co

Bezpečné zázemí a renomovaní partneři

Administrátor

AVANT
Depozitář

CS
Auditor

KPMG
Dohled

CNB

Komu je fond určený?

Fond je určený investorům, kteří chtějí mít konzervativní část portfolia uloženou v dluhopisech bez měnového rizika, ale nemají kapacitu na vlastní sledování trhu, analýzu rizik a přímý nákup dluhopisů napřímo.

Vzhledem k tomu, že fond je fondem kvalifikovaných investorů, se investorem může stát výhradně kvalifikovaný investor od 1 mil. Kč při splnění podmínek zákona 240/2013 Sb., o investiční společnostech a investičních fondech. V případě investice v rozmezí 1 mil. CZK až 125 tis. EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora administrátor fondu.

Sjednat schůzku


Klíčové parametry

Cílený výnos

3-4% p.a.

Objem aktiv

192 mil CZK

Ziskové měsíce

11/11

Proč investovat do našeho fondu?

graph
Stabilní výnos
money
Vítězství nad inflací
team
Zkušený tým

Stabilní výnos

Strategií fondu je investovat do dluhopisů a jiných dluhových nástrojů s cílem pravidelného zhodnocování pří nízkém riziku a volatilitě.

Fond dodržuje přesná pravidla pro řízení rizika srovnatelná s bankovní metodikou, včetně požadavků na diverzifikaci. Každá investice podléhá detailní úvěrové analýze i následnému monitorování. Nízkou volatilitu dokumentuje vývoj ceny akcie, která dosud ve všech měsících od založení zaznamenala kladné zhodnocení.

Pro individuálního investora je navíc výnos, v případě držení akcie déle než tři roky, plně osvobozený od daně z příjmů.

Cena investiční akcie

Vítězství nad inflací

Profil fondu umožňuje investovat do finančních instrumentů, které nejsou dostupné běžným investorům, včetně neveřejných privátních emisí s atraktivním úrokem. Díky tomu dosahuje výnosu nad úrovní inflace i bankovních depozit.

Portfolio fondu tvoří převážně krátkodobé dluhopisy a instrumenty s variabilním úrokem, díky čemu dojde k dalšímu nárůstu výnosu v případě dalšího zvyšování úrokových sazeb.

Comparison

Zkušený tým

Lubor
Lubor Žalman
Zakladatel fondu, předseda investičního výboru

  • Přes 20 let zkušeností v bankovnictví a finančních institucích
  • Generální ředitel Raiffeisenbank a.s. ve 2004-2013
  • Investiční ředitel a manažer dluhopisového portfolia v Komerční bance

Mark
Mark Robinson
Portfolio manažer, člen investičního výboru

  • Globální analytik a asset manažer
  • Osm let portfolio manažer fondů JP Morgan Fleming v Londýně
  • Analytik kapitálových trhů v CAIB, Unicredit a Wood&Co

Bezpečné zázemí a renomovaní partneři

Administrátor

AVANT
Depozitář

CS
Auditor

KPMG
Dohled

CNB

Komu je fond určený?

Fond je určený investorům, kteří chtějí mít konzervativní část portfolia uloženou v dluhopisech bez měnového rizika, ale nemají dostatečné prostředky nebo kapacitu na vlastní sledování trhu, analýzu rizik a nákup dluhopisů napřímo.


Vzhledem k tomu, že společnost je fondem kvalifikovaných investorů, se investorem může stát výhradně kvalifikovaný investor od 1 mil. Kč při splnění podmínek zákona 240/2013 Sb., o investiční společnostech a investičních fondech. V případě investice v rozmezí 1 mil. CZK až 125 tis. EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora administrátor fondu.


Sjednat schůzku