Základní informace o Fondu

Název EnCor Fixed Income Strategy, EnCor Funds SICAV a.s.
Právní forma Podfond investičního fondu s proměnným základním kapitálem
Datum vzniku 11. ledna 2018
Investiční strategie Diverzifikované portfolio dluhopisů a jiných dluhových nástrojů
Měna CZK
Cílený výnos 3-4 % p.a. (po všech nákladech a poplatcích)
Platba výnosů Výnosy budou reinvestovány
Vstupní poplatek 0-3 % z hodnoty investice
Poplatek za správu 0,45 % p.a. z průměrné hodnoty kapitálu podfondu
Náklady fondu (TER) Do 1,2 % p.a.
Druh cenného papíru Zaknihované investiční akcie
Minimální investice 1 000 000 Kč
Oceňování K poslednímu pracovnímu dni každého kalendářního měsíce
Zpětný odkup Měsíčně, s avizem alespoň 30 dní
Obhospodařovatel AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář Česká spořitelna, a.s.
Auditor KPMG a.s.
Orgán dohledu Česká Národní Banka

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace

Název EnCor Fixed Income Strategy, EnCor Funds SICAV a.s.
Právní forma Podfond investičního fondu s proměnným základním kapitálem
Datum vzniku 11. ledna 2018
Investiční strategie Diverzifikované portfolio dluhopisů a jiných dluhových nástrojů
Měna CZK
Cílený výnos 3-4 % p.a. (po všech nákladech a poplatcích)
Platba výnosů Výnosy budou reinvestovány
Vstupní poplatek 0-3 % z hodnoty investice
Poplatek za správu 0,45 % p.a. z průměrné hodnoty kapitálu podfondu
Náklady fondu (TER) Do 1,2 % p.a.
Druh cenného papíru Zaknihované investiční akcie
Minimální investice 1 000 000 Kč
Oceňování K poslednímu pracovnímu dni každého kalendářního měsíce
Zpětný odkup Měsíčně, s avizem alespoň 30 dní
Obhospodařovatel AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář Česká spořitelna, a.s.
Auditor KPMG a.s.
Orgán dohledu Česká Národní Banka

Dokumenty ke stažení