Klíčové parametry

Cílený výnos

3 - 4% p.a.

Objem aktiv

236 mil CZK

Ziskové měsíce

16/16

Proč investovat do našeho fondu?

Stabilní výnos


Strategií fondu je investovat do dluhopisů a jiných dluhových nástrojů s cílem pravidelného zhodnocování pří nízkém riziku.

Fond dodržuje přesná pravidla pro řízení rizik srovnatelná s bankovní metodikou. Každá investice podléhá detailní úvěrové analýze i následnému monitorování.

Nízkou volatilitu dokumentuje vývoj ceny akcie, která ve všech měsících od založení zaznamenala kladné zhodnocení. Pro individuálního investora je navíc výnos, v případě držení akcie déle než tři roky, plně osvobozen od daně z příjmů.

Cena investiční akcie

Vítězství nad inflací

Profil fondu umožňuje investovat do finančních instrumentů, které nejsou dostupné běžným investorům, včetně neveřejných privátních emisí s atraktivním úrokem. Díky tomu dosahuje výnosu nad úrovní inflace i bankovních vkladů.

Portfolio fondu tvoří převážně krátkodobé dluhopisy a instrumenty s variabilním úrokem. Tím dochází automaticky k nárůstu výnosu v případě zvyšování korunových úrokových sazeb.

Comparison

Zkušený tým

Lubor
Lubor Žalman
Zakladatel fondu, předseda investičního výboru

Přes 20 let zkušeností v bankovnictví a finančních institucích

Generální ředitel Raiffeisenbank a.s. ve 2004 - 2013

Investiční ředitel a manažer dluhopisového portfolia v Komerční bance

Mark
Mark Robinson
Portfolio manažer, člen investičního výboru

Globální analytik a asset manažer

Osm let portfolio manažer fondů JP Morgan Fleming v Londýně

Analytik kapitálových trhů v CAIB, Unicredit a Wood&Co

Bezpečné zázemí a renomovaní partneři

Administrátor

AVANT
Depozitář

CS
Auditor

KPMG
Dohled

CNB

Komu je fond určený?

Fond je určený investorům, kteří chtějí mít konzervativní část portfolia uloženou v dluhopisech bez měnového rizika, ale nemají kapacitu na vlastní sledování trhu, analýzu rizik a přímý nákup dluhopisů napřímo.

Vzhledem k tomu, že fond je fondem kvalifikovaných investorů, se investorem může stát výhradně kvalifikovaný investor od 1 mil. Kč při splnění podmínek zákona 240/2013 Sb., o investiční společnostech a investičních fondech. V případě investice v rozmezí 1 mil. CZK až 125 tis. EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora administrátor fondu.

Sjednat schůzku


EnCor Funds SICAV, a.s., investiční fond s proměnným základním kapitálem, je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu §272 zákona č.240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou, nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/ nebo www.encorfunds.com.V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8. AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podíl- níkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona.
GDPR Důležité informace

Klíčové parametry

Cílený výnos

3 - 4% p.a.

Objem aktiv

236 mil CZK

Ziskové měsíce

16/16

Proč investovat do našeho fondu?

graph
Stabilní výnos
money
Vítězství nad inflací
team
Zkušený tým

Stabilní výnos

Strategií fondu je investovat do dluhopisů a jiných dluhových nástrojů s cílem pravidelného zhodnocování pří nízkém riziku a volatilitě.

Fond dodržuje přesná pravidla pro řízení rizika srovnatelná s bankovní metodikou, včetně požadavků na diverzifikaci. Každá investice podléhá detailní úvěrové analýze i následnému monitorování. Nízkou volatilitu dokumentuje vývoj ceny akcie, která dosud ve všech měsících od založení zaznamenala kladné zhodnocení.

Pro individuálního investora je navíc výnos, v případě držení akcie déle než tři roky, plně osvobozený od daně z příjmů.

Cena investiční akcie

Vítězství nad inflací

Profil fondu umožňuje investovat do finančních instrumentů, které nejsou dostupné běžným investorům, včetně neveřejných privátních emisí s atraktivním úrokem. Díky tomu dosahuje výnosu nad úrovní inflace i bankovních vkladů.

Portfolio fondu tvoří převážně krátkodobé dluhopisy a instrumenty s variabilním úrokem. Tím dochází automaticky k nárůstu výnosu v případě zvyšování korunových úrokových sazeb.

Comparison

Zkušený tým

Lubor
Lubor Žalman
Zakladatel fondu, předseda investičního výboru

  • Přes 20 let zkušeností v bankovnictví a finančních institucích
  • Generální ředitel Raiffeisenbank a.s. ve 2004 - 2013
  • Investiční ředitel a manažer dluhopisového portfolia v Komerční bance

Mark
Mark Robinson
Portfolio manažer, člen investičního výboru

  • Globální analytik a asset manažer
  • Osm let portfolio manažer fondů JP Morgan Fleming v Londýně
  • Analytik kapitálových trhů v CAIB, Unicredit a Wood&Co

Bezpečné zázemí a renomovaní partneři

Administrátor

AVANT
Depozitář

CS
Auditor

KPMG
Dohled

CNB

Komu je fond určený?

Fond je určený investorům, kteří chtějí mít konzervativní část portfolia uloženou v dluhopisech bez měnového rizika, ale nemají dostatečné prostředky nebo kapacitu na vlastní sledování trhu, analýzu rizik a nákup dluhopisů napřímo.


Vzhledem k tomu, že společnost je fondem kvalifikovaných investorů, se investorem může stát výhradně kvalifikovaný investor od 1 mil. Kč při splnění podmínek zákona 240/2013 Sb., o investiční společnostech a investičních fondech. V případě investice v rozmezí 1 mil. CZK až 125 tis. EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora administrátor fondu.


Sjednat schůzku

EnCor Funds SICAV, a.s., investiční fond s proměnným základním kapitálem, je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu §272 zákona č.240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou, nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/ nebo www.encorfunds.com.V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8. AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podíl- níkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona.
GDPR Důležité informace