Klíčové parametry k 30. 04. 2021

Cílený výnos

3-4 % p.a.

Objem aktiv

384 mil. CZK

Ziskové měsíce

33/35

Proč investovat do našeho fondu?

Stabilní výnos


Strategií fondu je investovat do dluhopisů a jiných dluhových nástrojů s cílem pravidelného zhodnocování pří nízkém riziku.

Fond dodržuje přesná pravidla pro řízení rizik srovnatelná s bankovní metodikou. Každá investice podléhá detailní úvěrové analýze i následnému monitorování.

Nízkou volatilitu dokumentuje vývoj ceny akcie, která ve všech měsících od založení zaznamenala kladné zhodnocení. Pro individuálního investora je navíc výnos, v případě držení akcie déle než tři roky, plně osvobozen od daně z příjmů.

Cena investiční akcie

Vítězství nad inflací

Profil fondu umožňuje investovat do finančních instrumentů, které nejsou dostupné běžným investorům, včetně neveřejných privátních emisí s atraktivním úrokem. Díky tomu dosahuje výnosu nad úrovní inflace i bankovních vkladů.

Portfolio fondu tvoří převážně krátkodobé dluhopisy a instrumenty s variabilním úrokem. Tím dochází automaticky k nárůstu výnosu v případě zvyšování korunových úrokových sazeb.

Comparison

Zkušený tým

Lubor
Lubor Žalman
Zakladatel fondu, předseda investičního výboru

Přes 20 let zkušeností v bankovnictví a finančních institucích

Generální ředitel Raiffeisenbank a.s. ve 2004-2013

Investiční ředitel a manažer dluhopisového portfolia v Komerční bance

Mark
Mark Robinson
Portfolio manažer, člen investičního výboru

Globální analytik a asset manažer

Osm let portfolio manažer fondů JP Morgan Fleming v Londýně

Analytik kapitálových trhů v CAIB, Unicredit a Wood&Co

Bezpečné zázemí a renomovaní partneři

Administrátor a obhospodařovatel

AVANT
Depozitář

CS
Auditor

KPMG
Dohled

CNB

Komu je fond určený?

Fond je určený investorům, kteří chtějí mít konzervativní část portfolia uloženou v dluhopisech bez měnového rizika, ale nemají kapacitu na vlastní sledování trhu, analýzu rizik a přímý nákup dluhopisů napřímo.

Vzhledem k tomu, že fond je fondem kvalifikovaných investorů, se investorem může stát výhradně kvalifikovaný investor od 1 mil. Kč při splnění podmínek zákona 240/2013 Sb., o investiční společnostech a investičních fondech. V případě investice v rozmezí 1 mil. CZK až 125 tis. EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora administrátor fondu.

Sjednat schůzku


EnCor Funds SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Detailní informace obsahuje statut fondu a podfondu a Sdělení klíčových informací (KID), které jsou k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/ nebo www.encorfunds.com/informace. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.
GDPR Důležité informace

Klíčové parametry k 30. 04. 2021

Cílený výnos

3-4 % p.a.

Objem aktiv

385 mil. CZK

Ziskové měsíce

33/35

Proč investovat do našeho fondu?

graph
Stabilní výnos
money
Vítězství nad inflací
team
Zkušený tým

Stabilní výnos

Strategií fondu je investovat do dluhopisů a jiných dluhových nástrojů s cílem pravidelného zhodnocování pří nízkém riziku a volatilitě.

Fond dodržuje přesná pravidla pro řízení rizika srovnatelná s bankovní metodikou, včetně požadavků na diverzifikaci. Každá investice podléhá detailní úvěrové analýze i následnému monitorování. Nízkou volatilitu dokumentuje vývoj ceny akcie, která dosud ve všech měsících od založení zaznamenala kladné zhodnocení.

Pro individuálního investora je navíc výnos, v případě držení akcie déle než tři roky, plně osvobozený od daně z příjmů.

Cena investiční akcie

Vítězství nad inflací

Profil fondu umožňuje investovat do finančních instrumentů, které nejsou dostupné běžným investorům, včetně neveřejných privátních emisí s atraktivním úrokem. Díky tomu dosahuje výnosu nad úrovní inflace i bankovních vkladů.

Portfolio fondu tvoří převážně krátkodobé dluhopisy a instrumenty s variabilním úrokem. Tím dochází automaticky k nárůstu výnosu v případě zvyšování korunových úrokových sazeb.

Comparison

Zkušený tým

Lubor
Lubor Žalman
Zakladatel fondu, předseda investičního výboru

  • Přes 20 let zkušeností v bankovnictví a finančních institucích
  • Generální ředitel Raiffeisenbank a.s. ve 2004-2013
  • Investiční ředitel a manažer dluhopisového portfolia v Komerční bance

Mark
Mark Robinson
Portfolio manažer, člen investičního výboru

  • Globální analytik a asset manažer
  • Osm let portfolio manažer fondů JP Morgan Fleming v Londýně
  • Analytik kapitálových trhů v CAIB, Unicredit a Wood&Co

Bezpečné zázemí a renomovaní partneři

Administrátor a obhospodařovatel

AVANT
Depozitář

CS
Auditor

KPMG
Dohled

CNB

Komu je fond určený?

Fond je určený investorům, kteří chtějí mít konzervativní část portfolia uloženou v dluhopisech bez měnového rizika, ale nemají dostatečné prostředky nebo kapacitu na vlastní sledování trhu, analýzu rizik a nákup dluhopisů napřímo.


Vzhledem k tomu, že společnost je fondem kvalifikovaných investorů, se investorem může stát výhradně kvalifikovaný investor od 1 mil. Kč při splnění podmínek zákona 240/2013 Sb., o investiční společnostech a investičních fondech. V případě investice v rozmezí 1 mil. CZK až 125 tis. EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora administrátor fondu.


Sjednat schůzku

EnCor Funds SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Detailní informace obsahuje statut fondu a podfondu a Sdělení klíčových informací (KID), které jsou k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/ nebo www.encorfunds.com. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.
GDPR Důležité informace