Cookie Consent by Free Privacy Policy website EnCor Funds

Kontakty

EnCor Funds SICAV, a.s.
Eva Zímová
Péče o klienty
Údolní 1724/59
147 00 Praha 4
Tel: +420 230 234 111
info@encorfunds.com
IČO: 06760295
Zápis v rejstříku: B 23196 vedená u Městského soudu v Praze
AVANT investiční společnost, a.s.
Ing. Michal Brothánek, Obchodní ředitel
CITY TOWER
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4 - Nusle
M: +420 604 231 069
michal.brothanek@avantfunds.cz

Máte zájem investovat?

Kontaktujte nás

info@encorfunds.com

Kontakty

EnCor Funds SICAV, a.s.
Eva Zímová
Péče o klienty
Údolní 1724/59
147 00 Praha 4
Tel: +420 230 234 111
info@encorfunds.com
AVANT investiční společnost, a.s.
Ing. Michal Brothánek, Obchodní ředitel
CITY TOWER
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4 - Nusle
M: +420 604 231 069
michal.brothanek@avantfunds.cz

Máte zájem investovat?

Kontaktujte nás

info@encorfunds.com

EnCor Funds SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Detailní informace obsahuje statut fondu a podfondu a Sdělení klíčových informací (KID), které jsou k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/ nebo www.encorfunds.com/informace.

V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s., Údolní 1724/59, Praha 4 – Braník.

GDPR Důležité informace Změnit nastavení cookies